Büyüye Karşı Koruma ve Büyüden Korunma

Büyüye Karşı Korunma ve Büyüden Korunma için asırlardır süre gelen, kimi ayetlerde, kimi eski bir takım tılsımlı büyülü, sihirli sözlerden esinlenerek yapılan bir tür ritüeldir.

Büyüye Karşı Korunma ve Büyüden Korunma için yapılan bu tür sihirli ve etkili bir takım tılsım ve sihirler eski çağlardan beridir kullanılan ve günümüzde medyum hocalar tarafından uygulanan farklı ritüel eylemlerdir. Bu eylemlere kimi zaman insanlar imkansız olarak baksa da eski inanışlarda doğa olaylarını bile büyüler ile değiştirdikleri söylenmektedir.

Etkili Koruma Büyülerinde kullanılan ve gücüne inanılan Taş, Boynuz, Pençe, Post, Deri, Bez gibi objelerle çeşitli büyüler yapılmaktadır. Bu büyüler ile birini bağlama, uzaklaştırma ve aşık etme gibi çekimi kuvvetli büyülerde yapılır.

Büyü

Bügü, tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların
başvurdukları işlem ve davranışlara verilen genel isimlerdir. Kelimenin kendisine geçmeden önce, ses yakılığı bakımından Şaman’a Böğe
dendiğini gözden uzak tutmamak gerekir. Bügü sözcüğü Uygurca metinlerde hikmet, hakim, doğaüstü güç, bügü biliglik, hikmetli, bilgeli anlamlarına gelmektedir.


TILSIM

Kimi insanlar üzerlerinde tivele taşırlar. Bu tivele denilen şey aslında sihirlenmiş bir takım objeler ile yaşamaktır. Afsunlu insanlar olumsuz durumlar yaşadığından bu tür işlemleri medyumlar aracılığı yaptırıp hayatları boyunca onlarla yaşarlar.

Büyüye Karşı Korunma ve Büyüden Korunma

Büyülerden ve üzerinde büyü olduğuna inanan insanların bu tür şeylerden korunması için medyumlar tarafından, yada hocalar tarafından hazırlanan bir takım şerbet, muska, dua, büyüler gibi şeyler yaptırırlar. Bunları kullanmaları kendilerini büyüden, kötülükten, vahşi havyanlardan, zehirlerden uzak durmalarını sağladığını düşünmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir